0 comments on “Trading Psykologi”

Trading Psykologi

Som trader er der grundlæggende 2 ting du skal lære: Du skal lære at lave en analyse af, hvor du tror, markedet skal hen. Og så skal du lære at handle ud fra den analyse. Det lyder meget simpelt, og det er det på sin vis også, men let er det ikke nødvendigvis. Selv om det umiddelbart for nogle lyder lidt kedeligt, og irrelevant, så skal man ikke tage fejl; hvis ikke du har styr på dit mindset, så er det meget lidt sandsynligt at du bliver god til at handle.

Det er der flere forskellige årsager til. Helt fundamentalt skal du agere mod dine naturlige instinkter når du handler. For når du handler, udsætter du dig selv for meget ubehag, og den besked din hjerne sender til dig når noget er ubehageligt, er flygt eller kæmp. Det virkede ganske givet da ”stenalderdig” stod over for en sabeltiger. Men for ”traderdig” er det katastrofale impulser, som du skal lære ikke at lytte til.

Og det er for mange rigtig svært at lære at ignorere de signaler, din hjerne sender til dig. Det er blandt andet derfor, at de fleste er bange /ængstelige, når de skulle være håbefulde, og håbefulde når de skulle være bange /ængstelige.

Det kan komme til udtryk på forskellige måder. Har du prøvet at være inde i en handel, og markedet går i din retning. Nu skal du være håbefuld, men fordi du de sidste 10 handler har taget et tab, så vil du bare ikke tabe en gang til. Og på et eller andet tidspunkt kan du ikke længere holde ud at sidde i handlen, og du lukker den, hvorefter du ser markedet eksplodere videre i din retning. Eller du er inde i en handel, og nu begynder markedet at gå imod dig. Du tænker, nu skal det den anden vej, så du vender om. Og for hver halve eller hele bar der kommer, bliver du mere og mere i tvivl, og når at gå ind og ud af markedet adskillige gange, uden at få noget ud af det, eller endnu værre, at have tabt en masse penge?

Det er klassiske situationer, og dem skal du lære at håndtere. Mange tænker, at med tiden ændrer jeg adfærd. Men det gør du nok ikke. Der findes adskillige studier, der viser, at vi har en klar tendens til at se fremtiden og den fremtidige udgave af os selv i et rosenrødt lys. Men medmindre vi aktivt går ind og arbejder med at ændre vores adfærd, vil vi gentage de samme adfærdsmønstre igen og igen år efter år. Af samme årsag har mange institutioner, hvor der er tradere ansat, coaches og psykologer tilknyttet, der skal arbejde med tradernes mindset, så de kan udvikle sig som tradere, og undgå at sidde fast i klassiske adfærdsmønstre.

Personligt er det noget af det jeg lægger stor vægt på: min mentale udvikling som trader. Jeg arbejder mindst lige så meget på at udvikle mit mindset, som jeg arbejder på at udvikle mine strategier, og hvis jeg bliver lidt for doven på den konto, kan jeg mærke det ret hurtigt på min trading. Det kan selvfølgelig godt nogle gange være lidt irriterende, hvis jeg i virkeligheden har mere lyst til at blive bedre til at trade, så at skulle lægge grafer og strategier væk og sætte mig i en lotusstilling. Men den ro og indsigt jeg kan opnå gennem for eksempel visualiseringer eller meditationer giver mig meget mere i den anden ende end man lige kan forestille sig.

0 comments on “Mit liv som trader”

Mit liv som trader

“Min mentor, lærer og gode ven Tom Hougaard spurgte mig for nogen tid siden, hvordan jeg oplevede det at være trader nu, i forhold til, hvad jeg forestillede mig, da jeg begyndte. Var jeg blevet overrasket? Eller måske skuffet over hvad det egentlig vil sige at være trader?”

.. I dette indlæg på Daytrader.dk beskriver jeg hvad jeg forventede af livet som daytrader, og hvad det faktisk vil sige. Du kan læse artiklen her.

0 comments on “Hvilken betydning får de nye regler fra ESMA?”

Hvilken betydning får de nye regler fra ESMA?

Esma, Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, har i den forgangne uge lanceret nye regler, der skal beskytte privatforbrugere mod at tabe store summer på CFD handel.

 

Hidtil har forbrugere kunnet oprette en handelskonto hos en broker med en gearing på op til 200 gange den indskudte kapital, og det har været valgfrit, om en broker ville tilbyde negativ balance protection. Negativ balance protection vil sige, at forbrugeren ikke kan tabe mere, end de har indsat på kontoen. Derudover er der mange brokere, der tilbyder deres kunder forskellige bonusordninger, uddannelsesmateriale mm.

Fremadrettet skal alle brokere der tilbyder CFD handel til privatforbrugere have negative balance protection, og den gearing kunderne kan opnå blevet reduceret til:

30:1 for store valuta par

20:1 for ikke-store valuta par, guld og store index

10:1 for andre råvarer end guld og ikke-store aktie index

5:1 for individuelle aktier og andre reference værdier

2:1 for krypto valuta

Derudover må brokerne ikke længere levere incitamenter til at handle CFD’er i form af bonusser, gaver o.a., og så skal de fremadrettet gøre opmærksom på, hvor stor en procentdel af deres kunder der har tabt penge.

Nogle af tiltagene er efter min mening fornuftige, mens man med andre forringer forbrugernes mulighed for at få succes med deres CFD handel, eller i hvert fald brokernes mulighed for at bidrage til at give forbrugerne succes med deres trading.

At alle brokere skal tilbyde negative balance protection ser jeg som en stor fordel for forbrugerne, og det vidner om seriøse virksomheder der står bag, hvis de skal kunne tilbyde det. Derfor bør det være en fordel for både brokere og forbrugere. Til gengæld ser jeg restriktioner i forhold til at tilbyde bonusser, incitamenter osv., som meget unuanceret.

 

Hvorfor trader vi

Af natur er mennesket hierarkisk i sin adfærd. Noget af det der kan få os længere op i hierarkierne, er velstand og værdi. Tidligere var værdien bestemt af genstande, siden guld. Med overgangen til penge, er menneskets evige stræben efter penge, og dermed en bedre hierarkisk placering, blevet konstant. Derfor er et produkt som CFD handel et område, der tiltrækker mange, da der tilsyneladende er en mulighed for at få let adgang til penge. Men, hvis noget virker for godt til at være sandt, er det det nok også.

Der vil være nogle få, der har et naturligt instinkt, og vil kunne tjene penge på CFD handel nærmest med det samme, men det er en promille. Spekulation og trading er en disciplin, og man kan sammenstille det med at spille på et instrument. Hvor mange kan instinktivt spille på et instrument, eller spille efter gehør uden forudgående uddannelse? En promille.

Det der er den store forskel, er, at folk nok vil prøve at spille på et instrument, mange vil dog hurtigt opdage at det ikke er noget for dem, og lægge det fra sig igen. Det har ikke yderligere konsekvenser, det koster ikke noget, andet end måske prisen på en blokfløjte. Det samme sker i virkeligheden med CFD handel, mange forsøger, og efter at have tabt nok på det, erkender de, at det ikke er noget for dem, og lægger det på hylden. Men på grund af muligheden for velstand bliver folk muligvis ved længere, og da det kræver en indsats at komme i gang, er slutresultatet derfor – ikke for mange skæve toner, men – tilstrækkeligt mange tabte penge. Hvor mange mennesker køber dog ikke lotto kuponer uge efter uge gennem et helt eller halvt liv, velvidende at der ikke er mulighed for selv at påvirke udfaldet? Vi er jo villige til at gå langt for velstand.

Og af en eller anden årsag, er der mange, der ikke overvejer, at det kræver uddannelse og øvelse at blive en dygtig trader. Hvor mange har ikke tænkt, ”det der, det kan jeg bare,” med tanke på alle de penge der kan tjenes?

 

Hvilken betydning kan reglerne få

Med de ændringer ESMA nu indfører, mener jeg, at man begrænser brokernes mulighed for at tilbyde uddannelse. Skulle man ikke hellere gøre det til en forudsætning at levere konstruktiv oplysning og uddannelse til kunderne, sammen med en tidsubegrænset demo konto. Kunderne ville være langt bedre stillede med oplysning frem for skræmme kampagner, og efter min opfattelse vil brokerne rigtig gerne oplyse kunderne.

Med alt hvad jeg ved om virksomhedsdrift, så er en god kunde, ikke en kunde der er inde og ude igen kort tid efter, men en loyal og langvarig kunde. Jeg er sikker på, at det samme gør sig gældende for brokere. Og en kunde er kun langvarig, hvis han får succes med sin trading, så det er jeg helt sikker på, at de fleste brokerne vil bidrage til at han får.

I forhold til gearingen, så vil jeg tro, at de færreste nye tradere vil registrere forskellen, men man tager den gruppe tradere, der har arbejdet hårdt for at dygtiggøre sig, som gidsler. Og så er skrækscenariet, at en hel industri vil opleve så store strukturelle ændringer, grundet markant ændrede indtjeningsmuligheder, at vi som tradere i sidste ende bliver meget ringere stillede end vi er i dag, hvor vi bevæger os i en sund og velreguleret industri.

0 comments on “Stigende renter og inflation – skal jeg så sælge nu?”

Stigende renter og inflation – skal jeg så sælge nu?

For mange er stigende renter, stigende inflation og et volatilt aktiemarked noget der kan være rigtig svært at forstå, og især at forstå sammenhængen imellem, og hvorfor aktiemarkedet reagerer så voldsomt. Men det er ret tydeligt for de fleste, der beskæftiger sig med handel med finansielle produkter, at det helt klart er noget, der kan skabe panik. Hvorfor egentlig det? Og har vi nogen som helst mulighed for at forudsige hvad der sker med aktiemarkedet, når renten og inflationen stiger?