Trading og Markeder

Game Changer

Var det en adgangbilleet til recession FED gav i onsdags?

 

  1. Overraskende stor rentestigning
  2. Dystre fremtidsudsigter fra Powell
  3. Markedsforventninger for nærmeste fremtid

 

Flere rentestigninger i sigte.

Rentestigningen annonceret af Fed onsdag var på hele 75 basispoint, svarende til 0,75%. På en måde kom det som en grim overraskelse, da konsensus indtil mandag i denne uge var, at vi ville lande på en forhøjelse på 0,50%. Men de sidste par dage op til meddelelsen havde der bredt sig en opfattelse af, at vi nok ville lande på de 0,75%. I historisk kontekst er det en voldsom stigning – ikke siden 1994 er renten blevet sat så meget op i et hug. Derudover er forventningen fra centralbankens side, at vi ender med en ledende rente i USA på i omegnen af 3,4% ved årets udgang. Efter i går ligger vi aktuelt på mellem 1,50 og 1,75%, så der ligger stadig mange rentestigninger forude i forbindelse med de næste måneders rentemøder.  

Reaktionen lod heller ikke vente på sig i de finansielle markeder. Ganske vist var vi vidne til et par forsøg på at køre opad, men de er hurtigt blevet afvist. Fortællingen i forhold til de indledningsvise kursstigninger var noget i stil med, at nu var der i det mindste kommet vished (om centralbankens planer). Casen for en blivende opgang er bare ikke til stede på nuværende tidspunkt, og de makroøkonomiske udsigter er dystre og kun blevet værre over de sidste mange uger. Nu synes en recession uundgåelig, både i USA og i Europa.

Markederne.

Rent markedsteknisk er faktum desuden, at både S&P og Nasdaq sidder uhjælpeligt fast i et ”bjørnemarked”, og at Dow inden længe nok kommer til at gøre dem selskab. Husk på at i bjørnemarkeder er den herskende mentalitet ”sell the bounce” (det modsatte af ”buy the dip”). Enhver opgang bliver benyttet til at komme af med aktier og positioner, hvorfor de nødvendigvis bliver kortvarige. Set i et større perspektiv er vi endnu midt i en uafbrudt nedgang, som efterhånden har varet i over 5 måneder. Allerede i dag kommer vi med største sandsynlighed til at teste de 30.000 i Dow, et niveau der nok vil holde kortvarigt, men som efter alt at dømme må give efter også. Derefter ligger næste store støtteniveau omkring 29.200.

Powells udmeldinger på pressekonferencen efter rentemeddelelsen gav ikke nogen opløftende signaler. Tværtimod lader det til, at den amerikanske centralbank nu er parate til at smide den hidtidige forsigtighed over bord og risikere en kraftig recession for omsider at få tæmmet den løbske inflation.

Hvad tænker vi om fremtiden?

Så hvad tror vi om markedet i den næste tid? Som det allerede fremgår af teksten, står der fortsat nedgang på programmet. Inflationstallene i fredags, der overraskede vældig negativt, og derefter rentemødet i denne uge har til sammen taget den sidste luft ud af håbet om en snarlig vending. Igen er det lige værd at huske på, at dette ikke betyder, at vi ikke vil få dage med kraftige kursstigninger – ja, faktisk er opgangene i bjørnemarkeder paradoksalt nok ofte større og mere voldsomme end i opgangstider (i bull-markeder). Det skyldes bl.a., at mange leder efter bunden og er drevet af en frygt for at gå glip af den endelige vending, som jo vil komme før eller siden – ifølge vores analyser desværre det sidste!