Psykologi

Er vores mindset så vigtigt?

Hvad går al den snak om ”Psykologi” ud på, når det gælder trading og investering? De professionelle tuder os ørene fulde af, hvor meget det psykologiske betyder for, om vi får succes eller ej. Ofte hører man tal som, at 80-90% af vores chance for succes afhænger af psykologien, dvs. vores mindset.

Men kan det virkelig passe? Bortset fra, at det nok er lidt tilfældigt, præcist hvilket tal man sætter på det, så er der alligevel ikke nogen tvivl om, at vores mindset har en kolossal betydning for, om vi lykkes med at få penge ud af vores anstrengelser eller ej. Så der er desværre ingen vej udenom at tage et godt og grundigt kig indad. Hvor end vi gerne vil det – og uanset hvor tit vi som private tradere får en følelse af, at markedet er ude efter os, er faktum det, at vi absolut ingen indflydelse har på, hvilken vej markedet bevæger sig. Så af den grund er enhver følelse af, at bevægelserne på markedet er møntet på os, meningsløs. Det eneste, vi reelt har magt over, er vores egen reaktion på det, der sker i markedet. Foruden selvfølgelig at træne os selv i at forstå markedet og bruge de forskellige tekniske værktøjer.

Alt det lyder nok temmelig banalt og selvindlysende, alligevel kæmper langt de fleste af os med det i større eller mindre grad – ja, nogle kommer aldrig fri af disse forestillinger. Det kunne så være, hvad det være vil, men akkurat indenfor trading virker disse vrangforestillinger hæmmende og nogle gange ligefrem ødelæggende for vores konto. For det første forhindrer det os i at se klart, for det andet får det os til at tage dårlige beslutninger.

Hvad kan du gøre?

I afsnittet om psykologi i mit online-kursus kommer jeg nærmere ind på de mange psykologiske aspekter ved trading. Efter en beskrivelse af hvorfor vi fra naturens side er programmeret til at undgå risikosituationer, og hvorfor frygt og angst ser ud til at ligge bagved de fleste af vores irrationelle beslutninger, præsenterer jeg dig for en ramme for at arbejde med dig selv.

Materialet, som både består af lyd og tekst, indeholder bl.a. to selvtests, én personlighedstest og én, som tester dit forhold til at tage risiko. Derefter arbejder du videre med dine egne, personlige issues ved trading. I den forbindelse har jeg beskrevet en række af de mest almindelige psykologiske problemstillinger og blokeringer, som en trader løber ind i. Det kan dreje sig om at holde fast i tabende handler, tage profit for hurtigt, angst for at ”trykke på aftrækkeren” og meget andet.

Du får at vide, hvordan du konkret arbejder med dine udfordringer i forhold til trading. Blandt andet handler det om at opstille tydelige mål for dig selv – både hvad angår korte delmål og de større visioner. Du lærer at bruge visualisering og åndedrætsteknikker til at indarbejde nye og bedre vaner. Vi ser på, hvordan det at føre et regnskab over dine handler i form af en trading log kan give dig værdifuld feedback til at forbedre din trading.

Ved hjælp af denne og andre måder at højne din selvdisciplin på vil du over tid blive i stand til at overvinde de psykologiske mekanismer, der begrænser dig. For at mestre disse er et spørgsmål om succes eller fiasko.

Du kan læse om kurset her

Hvis ikke du er interesseret i kurset, så er vil min anbefaling være, hvis du kæmper med at få succes med din trading, så begynd at fokusere på dine reaktioner, og din adfærd, det er den du skal ind og ændre på. Held og lykke