Teknisk analyse

Hvad er teknisk analyse?

Teknisk analyse (TA) er et uundværligt værktøj for daytraderen. Groft sagt handler det om – ved hjælp af diverse værktøjer – at tolke, hvad der sker i et chart. Brugt rigtigt giver det et fingerpeg om, hvor markedet skal hen. På den anden side skal værdien af teknisk analyse heller ikke overvurderes, for selv de allerskarpeste systemer giver os blot et signal om, hvad den mest sandsynlige retning for det næste stykke tid er. 

Teknisk analyse står i modsætning til fundamental analyse. Begrebet ”fundamental analyse” dækker over alt det, man traditionelt forbinder med aktiehandel og investeringer. Dvs. ting som virksomhedernes regnskabstal, nationaløkonomi, makroøkonomi – med andre ord alt det, medierne flyder over med, når de snakker økonomi. 

Former for teknisk analyse: Indikatorer og Price-Action.

Indikatorer er baseret på mere eller mindre komplicerede matematiske formler. Langt hovedparten af indikatorer – nogle vil påstå stort set alle – er forsinkede (lagging indicators), da de beregnes ud fra tidligere kurser. Det er netop et kritikpunkt rettet mod indikatorer, at de beregnes ved at kigge bagud, og hvem siger fremtiden vil rette sig efter fortiden? Det er en længere, næsten filosofisk diskussion. Et modargument er, at indikatorer virker, simpelthen fordi nok tror på dem. Derved virker de ”selvopfyldende”.

Glidende gennemsnit (moving average): Kommer i to former, simpel og ekspotentiel – SMA og EMA. Giver et fingerpeg om trenden i markedet. Pivotpunkter kan på den anden side sige noget om, hvor markedet kunne tænkes at vende rundt.

teknisk analyse - glidende gennemsnit
Moving Average (MA)
teknisk analyse EMA
EMA 20 50 & 200

Bollinger bands indrammer en stor del af grafen og giver indikation, om markedet er i en overkøbt eller oversolgt tilstand.

Teknisk analyse - bolinger band
Bollinger Bands

Fibonacci er et værktøj, der stammer fra matematikkens verden, og som har gamle rødder. De ofte skæve talstørrelser, man finder her, bruges også indenfor fx kaosteori, hvor de betegnes fraktaler. Nogle hævder at finde fib-tal over det meste af kursgraferne, andre at det er rent hokuspokus.

Fibonacci

Diverse oscillatorer: Stochastics, RSI, MACD osv. Trading oscillatorer er såkaldte momentum indikatorer, dvs. siger noget om, hvor stærk den igangværende bevægelse i markedet er. Som navnet siger de svinger op og ned på en defineret skal (fx 0-100). De udgør en selvstændig graf i bunden af chartet.

teknisk analyse - rsi
RSI
stokastisk - teknisk analyse
Stochastics
Teknisk analyse - MACD
MACD

Volumen-indikatorer er oftest placeret i bunden af chartet med en søjlegraf.

volume - teknisk analyse
Volumen

Price-Action er en anden skole indenfor teknisk analyse. Her bruger man kun i ringe grad indikatorer, men fokuserer i stedet på det, der faktisk kan ses på chartet. Her følger et par eksempler på Price-Action:

  • Diverse linjer man kan tegne – det være sig trendlinjer, støtte- og modstandslinjer, ranges og kanaler. Alle disse anvendes hyppigt af daytradere.
  • Alle slags mønstre i markedet, fx Gartley patterns (herunder det berømte ABCD-mønster). Her finder vi også dobbelttoppe og -bunde, skulder-hoved-skulder, flag, cup-and-handle, wedges (kiler) og meget mere.
  • Figurer på candlesticksniveau. Det kan enten være enkeltstående candlesticks eller kombinationer af nogle stykker. Det er her vi støder på dojis, hammer, shooting star, extension bar, bullish engulfing pattern og i hundredevis af andre figurer.

Hvis du vil lære mere om teknisk analyse og se, hvordan du bruger værktøjerne i praksis, kan du tilmelde dig mit onlinekursus her på siden. En anden mulighed – der både er for begyndere og for dem, som har erfaring med trading – er at tilmelde dig livetrading-forløbet. Her kan du få et førstehåndsindtryk af præcist, hvordan jeg handler, både i lette og i svære tider på markedet.